Management

Ladislav Olšbauer

konateľ, obchodný riaditeľ

Do Havlíčkového Brodu sa prisťahoval z Prahy vo svojích dvdsaťjedna rokoch . Na rozdiel od mnohých iných neprišiel založiť firmu z vidieka do hlavného mesta, ale zvolil cestu opačnú. Je ženatý , má tri deti a v Halíčkovom Brode sa cíti doma. Firmu ZOK system založil so spoločníkom Ladislavom Králom v roku 1995. V roku 2009 spoločnosť získala ocenenie za Podnikateľskú nehnuteľnosť roku.

Ladislav Olšbauer

Ing. Ladislav Král

konateľ, výrobný riaditeľ

po vyštudovaní ČVUT FSI sa vrátil do Havlíčkového Brodu , aby so svojím spoločníkom , Ladislavom Olšbauerom vybudovali modrenú, dynamickú firmu s celoeurópskou pôsobnosťou. Žije v Havlíčkovom Brode. Nemá rád slová " to nejde, nepôjde, nedá sa vyrobiť ".

Ing. Ladislav Král